Načítavam stránku...

Srdečne gratulujeme Bc. Martinovi Nebesníkovi, študentovi 2. ročníka 2. stupňa vysokoškolského štúdia v programe Bankovníctvo, ktorému bolo 14.12.2016 udelené ocenenie Študentská osobnosť Slovenska akad. roka 2015/2016 v kategórii Ekonómia.

Bc. Martin Nebesník sa v rámci svojho štúdia zameriava na otázky vplyvu apreciácie amerického dolára na zahraničný sektor vybraných rozvojových krajín. V minulosti bol členom víťazného tímu na Rotman European Trading Competition a aktívne sa zúčastnil aj iných súťaží zameraných na riešenie prípadových štúdií (EY Tax Challenge 2013, Global Management Challenge 2016). Znalosti nadobudnuté počas svojho štúdia na Národohospodárskej fakulte uplatňuje a ešte viac prehlbuje na analytickej pozícii v skupine spoločností Bencont Group, kde pôsobí už tretí rok participáciou na pravidelných makroekonomických reportoch a iných analýz pre rozhodovanie manažmentu spoločnosti.

Súťaž Študentská osobnosť Slovenska akad. roka 2015/2016 je organizovaná spoločnosťou Junior Chamber International - Slovakia (JCIS) ktorá je partnerskou organizáciou Junior Chamber International - jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách, pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky a odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied s podporou Slovenskej rektorskej konferencie.

Cieľom tejto aktivity je oceniť študentov VŠ, ktorí študujú na 1., 2. alebo 3. stupni vysokoškolského štúdia a ktorí sú nielen excelentnými študentmi, ale sú v niečom výnimoční - napr. víťazi alebo medailisti rôznych študentských odborných súťaží v rámci Slovenska, Európy či sveta, doktorandi, ktorí sa môžu preukázať významnými vedecko-výskumnými výsledkami,  úspešní umelci či športovci.

 Bližšie informácie o súťaži je možné nájsť na nasledujúcich odkazoch:

 Fotogaléria

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?