Načítavam stránku...

V piatok 10.2.2017 sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave konal Deň otvorených dverí – Informačný deň o možnostiach štúdia.

Program Informačného dňa na Národohospodárskej fakulte zahájil svojím príhovorom na tému „Prečo študovať ekonómiu?" dekan NHF Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik.

 

Následne prebiehali prezentácie fakulty na tému „Prečo študovať na NHF?“ a ďaľšie diskusie zástupcov fakulty s potenciálnymi uchádzačmi o štúdium na našej fakulte.

Popritom boli záujemcom o štúdium na najlepšie hodnotenej ekonomickej fakulte v Bratislave (podľa hodnotenia ARRA 2015) k dispozícii prezentačné stánky jednotlivých študijných programov NHF aj študijného oddelenia kde sa dozvedeli okrem informácií o jednotlivých študijných programoch, z ktorých má naša fakulta najširšiu ponuku aj o podmienkach a termínoch prijímacieho konania na fakultu. Ďalej sa záujemcovia o štúdium dozvedeli o možnostiach študijných pobytov v zahraničí s programom Erasmus+, kde máme každoročne minimálne 40 študentov na zahraničných pobytoch či o možnosti získať spoločný diplom s Nottingham Trent University vo Veľkej Británii alebo s International College NIDA v Bangkoku. Tak isto boli k dispozícii informácie o motivačných, a sociálnych štipendiách, ktoré dostáva na Národohospodárskej fakulte viac ako 300 študentov ročne. Členovia študentského parlamentu NHF zase informovali potenciálnych záujemcov o bohatých športových (VŠK Ekonóm), spoločenských (Beánia, Lámavica, Bál študentov) či iných mimoškolských aktivitách našej fakulty.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a už teraz sa tešíme na našich nových študentov v budúcom akademickom roku 2017/2018.

 

FOTOGALÉRIA

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?