Dňa 25. – 29. júna 2012 sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnilo celosvetové podujatie „INPUT-OUTPUT konferencia“, ktoré sa konalo po záštitou ministra financií SR Petra Kažimíra a rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.

V dňoch 25. – 29. júna 2012 organizovala Katedra hospodárskej politiky Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave „20. ročník medzinárodnej Input-Output konferencie“, ktorej odborným garantom bola International Input-Output Association. Každoročne sa toto celosvetové podujatie organizuje na inom kontinente. Minulý rok boli hosťujúcou krajinou USA, na budúci rok to bude Japonsko.

Otvorenia konferencie sa zúčastnil aj minister financií SR Peter Kažimír. Na podujatí vystúpili nielen významní odborníci z oblasti input – output analýzy, ako napríklad Erik Dietzenbacher (University of Groningen, Holandsko), Heinz Kurz (University of Graz, Rakúsko), Reiner Staeglin (German Institute for Economic Research, Nemecko), či Geoff Hewings (University of Illinois, USA), ale aj významní predstavitelia zahraničných univerzít a národných akadémií vied, odborníci z ministerstiev, štatistických úradov a iných organizácií, napríklad Maurizio Ciaschini (University of Macerata, Taliansko), Gulay Gunluk-Senesen (Istanbul University, Turecko), Manfred Lenzen (ISA, Austrália), Schinichiro Nakamura (Waseda University, Japonsko), Shri Prakash (Birla Institute of Managment, India) alebo Pablo Ruiz-Napoles (Universidad Nacional Autonomade Mexico).

Konferencia sa venovala analýze štrukturálnych súvislosti medzi jednotlivými odvetviami ako aj analýze zahranično-ekonomických závislosti. Ako príklad možno uviesť otázku významu odvetví automobilového a elektronického priemyslu ako kľúčových odvetví slovenskej ekonomiky. Keynote prednášku predniesol profesor Heinz Kurz (University of Graz, Rakúsko) na tému „Input – Output Analysis: Quo Vadis?“. Podnetné diskusie prebiehali v 11 paralelných sekciách počas celého týždňa, v ktorých diskutovalo viac ako 230 vedcov z takmer 50 krajín sveta.

„Predskokanom“ konferencie bola v dňoch 24.- 25. júna 2012 „Medzinárodná škola Input-Output asociácie“, ktorej sa zúčastnilo 70 nádejných mladých výskumníkov z celého sveta. Počas konferencie sa tiež konalo Valné zhromaždenie Medzinárodnej Input-Output asociácie. Veľmi bohatý bol i spoločenský program s vystúpením folklórneho súboru Ekonóm, či prehliadka mesta Bratislavy.

Viac informácií nájdete na internetovej stránke www.iioa.org/Conference/20th/.

 

OHLASY

Goeff Hewings, prezident International Input-Output Association

Úspešný priebeh konferencie mal veľmi pozitívny ohlas, ktorý dokumentujú aj slová Goeffa Hewingsa, prezidenta International Input-Output Association v liste adresovanom rektorovi Ekonomickej univerzity v Bratislave:

“ Konferencia bola výnimočným úspechom s veľkým počtom účastníkov, živými debatami v sekciách a množstvom príležitostí k vzájomnej interakcii.“

Slová vďaky venoval osobitne aj celému organizačnému tímu:

„ Mali sme veľké šťastie, že šéfom organizačného výboru bol prof. Mikuláš Luptáčik. Zabezpečil veľmi hladký priebeh. Asistovala mu skupina mladých študentov, ktorí boli jednoducho úžasní. Vďaka ich srdečným úsmevom a ochote pomôcť s akýmikoľvek problémami a otázkami sa delegáti cítili vítaní a bolo o nich postarané. Môžete byť hrdí na to, že máte skupinu takýchto mimoriadnych mladých ľudí a pracovníkov na Vašej univerzite – sú skvelými ambasádormi pre Vašu inštitúciu.“

 

MONITORING MÉDIÍ

Minister financií SR Peter Kažimír otvoril medzinárodnú Input-Output konferenciu, ktorej hostiteľom je Ekonomická univerzita v Bratislave

http://www.vlada.gov.sk/utorok-26-jun-2012/?pg=2

TA3, 26.6.2012. Hosť v štúdiu: Mikuláš Luptáčik

http://www.ta3.com/clanok/1001501/host-v-studiu-mikulas-luptacik-o-aktualnych-problemoch-eurozony.html

Prehľad udalostí očakávaných v ekonomike SR v utorok 26. 6. 2012 http://udalosti.noviny.sk/ekonomika/25-06-2012/prehlad-udalosti-ocakavanych-v-ekonomike-sr-v-utorok-26-6.html

Ďalšie odkazy:

http://www.inomics.com/economics/conferences/2011/10/5/20th-international-input-output-conference-bratislava-slovakia

http://www.gws-os.com/de/content/view/942/204/

http://aeaweb.org/rfe/conferences.php?conf_id=450

http://m.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/engt/7600291C2C/$File/180211q471-74.pdf

http://okmtnbhr.seesaa.net/article/278109239.html

http://thesocialscienceinformer.blogspot.sk/2011/10/course-and-conference-announcements-as.html

http://www.gws-os.com/de/content/blogcategory/62/204/

http://www.facebook.com/InternationalInputOutputAssociation?ref=stream

 

FOTOGALÉRIA

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.