Dňa 15. novembra 2019 sa na pôde Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave konalo 3. medzinárodné stretnutie katedier ekonómie.

Podujatie organizovala Katedra ekonomickej teórie NHF a zúčastnilo sa ho 40 kolegov z partnerských katedier ekonómie zo Slovenska, z Českej republiky a Poľska. Podujatie otvorila vedúca Katedry ekonomickej teórie prof. Ing. E. Muchová, PhD. za účasti prodekanky NHF pre vzdelávaciu činnosť Ing. Jany Kušnírovej, PhD. a pripomenula hlavné ciele pravidelných stretnutí, ktorými sú výmena poznatkov a skúseností v ekonomickom vzdelávaní, oboznámenie sa s trendami vo výučbe ekonómie a hľadanie možností vzájomnej spolupráce prostredníctvom tzv. zosieťovania.

Keynote spíkrom podujatia bol prof. Gerald Groshek z University of Redlands, USA, ktorý vystúpil s prednáškou na tému „Online and interactive resources in teaching economics“. Účastníci diskutovali o používaní didaktických techník a online platforiem pri výučbe a venovali pozornosť postaveniu predmetov v študijných programoch na fakultách a univerzitách.  Na podujatí boli prezentované aj najnovšie publikácie ako aj publikačné zámery katedier.

stretnutie katedier stretnutieKatedierEkonomie15112019 2732

stretnutieKatedierEkonomie15112019 2736 stretnutieKatedierEkonomie15112019 2745 

stretnutieKatedierEkonomie15112019 2750 stretnutieKatedierEkonomie15112019 2749

stretnutieKatedierEkonomie15112019 2752 stretnutieKatedierEkonomie15112019 2755

stretnutieKatedierEkonomie15112019 2778 stretnutieKatedierEkonomie15112019 2793 

stretnutieKatedierEkonomie15112019 2796 stretnutieKatedierEkonomie15112019 2808

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.