Po dvoch ročníkoch európskeho kola súťaže Rotman Trading Competition (RETC 2016, 2018) v Ríme a dvoch ročníkoch svetového kola v Toronte (RITC 2017, 2018), kedy sme úspešne reprezentovali II. stupeň štúdia študijného programu Bankovníctvo (Národohospodárska fakulta EU v Bratislave) pod odborným vedením doc. Ing. Jany Kotlebovej, PhD., sme sa opäť otvorili svetovej konkurencii.

 


Predchádzajúce výsledky:

Európske kolo RETC Svetové kolo RITC
Rok Zúčastnených Umiestnenie Rok Zúčastnených Umiestnenie
2016 29 1. EIB IR
4. Sales & Traders
6. Credit Risk
9. EnelCelkovo 6. miesto
2017 52 14. S&P Global Outcry
2018 39 3. Liquidity Risk
4. EIB IR
4. Credit Risk
4. EnelCelkovo 7. miesto
2018 52 7. S&P Global Outcry
10. Matlab Volatility
14. Fixed income

Rotman Trading International Competition (RITC 2019) sa konal v dňoch 21. – 23. februára 2019 v Toronte (Kanada).

Tentokrát sa súťaže zúčastnilo 52 univerzít z celého sveta, Európu reprezentovalo celkovo 8 univerzít. Súťaž prebiehala v 6 kolách, pričom základom boli kvantitatívne financie a matematické programovanie. Súťažný tím zo študijného programu Bankovníctvo na NHF EUBA reprezentovali Mário Zeman, Juraj Dedinský, Alena Zemanová a Alžbeta Bolešová. Odbornú prípravu zastrešili okrem doc. Ing. Jany Kotlebovej, PhD. aj doc. Ing. Peter Árendáš, PhD. z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií (NHF EUBA) a absolvent študijného programu Bankovníctvo Ing. Oliver Kamenský, ktorý sa v minulosti ako študent tiež zúčastnil jedného z kôl súťaže Rotman Trading Competition. Súťaž bola zameraná na obchodovanie s futuritami na indexy, opciami na volatilitu ETF, riadenie portfólia s podnikovými a štátnymi dlhopismi, obchodovanie na spotovom a futuritnom trhu s ropou a programovanie vlastného algoritmu v obchodovaní s použitím Excel VBA. Obchody sa realizovali tak na pite ako aj v elektronickom prostredí Rotman Interactive Trader.

Z európskych univerzít sme sa umiestnili na krásnom 4. mieste, v prípade celkového vyhodnotenia súťaže sme sa umiestnili na 11. miestev Quantitative Outcry (obchodovanie s indexom) a 15. mieste v Flow Traders ETF (obchodovanie s ETF založené na vyhodnocovaní likvidného rizika spojeného s ponukou tendrov a maximalizácii zisku). Výsledok nie je pódiový, ale silná konkurencia zúčastnených univerzít a najmä skutočnosť, že nemáme prístupnú obchodnú platformu Rotman Interactive Trader (licencia je drahá a zatiaľ nemáme sponzora na jej zakúpenie) pre nás znamená, že študijný program Bankovníctvo kvalitne pripravuje študentov nielen pre slovenské prostredie, ale aj pre celosvetové uplatnenie, nakoľko sme sa v tejto súťaži nestratili a nechali sme za sebou univerzity ako University of Sydney, Trinity College Dublin, The University of Tokyo, The Chinese University of Hong Kong, Washington University in St. Louis a mnoho ďalších.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.