Na konci roka 2019 sa konala konferencia Sociálna ekonoika - príklady dobrej praxe 3.

Tentokrát sme sa snažili prepojiť problematiku sociálnej ekonomiky a adaptácie na klimatické zmeny.
Na všetkých úrovniach spoločnosti, globálne aj na Slovensku, vládne – slovami Juraja Mesíka – klimatický analfabetizmus, akási ilúzia, že “nás sa to netýka”. Juraj Mesík predstavil mnohé fakty a argumenty, ktoré dokumentujú existenciálne ohrozenie civilizácie zapríčinené klimatickou zmenou.
Podrobnejší výstup z konferencie nájdete tu: https://www.akademiase.sk/precitajte-si-vystup-z-konferenc…/

key note 1 1 600x400

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.