Rektor EU v Bratislave udelil cenu za publikačnú činnosť v roku 2018, v kategórii: Vedecké práce v  domácich a zahraničných karentovaných časopisoch pracovníkom NHF za články:

  • Horvát, R., Kotlebová,J. a Širáňová, M. za článok Interest Rate Pass-Through in the Euro Area: Financial Fragmentation, Balance Sheet Policies and Negative Rates opublikovaný v časopise Journal of Financial Stability;
  • Baumöhl, E., Kočenda, E., Lyocsa, Š. a Výrost, T. za článok Networks of Volatility Spillovers Among Stock Markets opublikovaný v časopise Physica A: Statistical Mechanics and its Applications;