Načítavam stránku...

Termíny pre podávanie elektronických prihlášok sú naledovné:

  • 1. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) do 31. marca 2020
  • 2. stupeň štúdia (inžinierske štúdium) do 30. apríla 2020.

Termín prijímacej skúšky na I. stupeň štúdia je 15. až 19. júna 2020. Náhradný termín prijímacích skúšok nebude stanovený.

Poplatok za prijímacie konanie je 32 Eur. Poplatok za prijímacie konanie na študijné programy Ekonómia a právo resp. študijné programy v anglickom jazyku je 60 Eur. Všetci uchádzači o štúdium na I. stupni štúdia majú povinnosť vykonať prijímaciu skúšku: počas prijímacích pohovorov, alebo prostredníctvom SCIO testov alebo podľa zásad jednotlivých fakúlt.

Všetky študijné programy v externej forme štúdia, na ktoré budú prijatí uchádzači v roku 2020 sú spoplatnené.

Prihlášky na EU v Bratislave prijímame len elektronicky. Na ten istý formulár prihlášky je možné uviesť až 3 rôzne študijné programy jednej fakulty. Prílohy prihlášky na I. stupeň štúdia sa nezasielajú.

Prihlaska

Návod na vyplnenie elektronickej prihlášky pre - 1. stupeň štúdia resp.  2. stupeň štúdia.

Čo by ma mohlo zaujímať o prijímacom konaní?

pripravnekurzy

Ďalšie dokumenty k prijímaciemu konaniu:

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?