Načítavam stránku...

Národohospodárska fakulta patrí medzi lídrov v ekonomickom vzdelávaní na Slovensku a jej absolventi sú vysoko žiadaní medzi zamestnávateľmi v rôznych oblastiach súkromného, ale aj verejného sektora o čom svedčí aj posledný rebríček portálu Profesia. Prihlášku na štúdium na Národohospodárskej fakulte je potrebné vyplniť len v elektronickej forme.

Elektronická prihláška: https://e-prihlaska.euba.sk/ais/eprihlas/#/home

Návod na vyplnenie elektronickej prihlášky pre - 1. stupeň štúdia resp.  2. stupeň štúdia.

Prijímacie konanie 2020/2021

Ďalšie informácie:

 Zoznam študijných programov na bakalárskom štúdiu, ktorých absolventi budú prijatí na 2. stupeň štúdia NHF EU v Bratislave bez prijímacích a diferenčných súšok:

 Okruhy otázok na prijímacie konanie na 2. stupeň štúdia NHF EU v Bratislave na akademicý rok 2019/2020 pre jednotlivé študijné programy:

 

Prípravné kurzy na prijímacie skúšky na 1. stupeň na akademický rok 2019/2020

 prípravné_kurzy2019.png

Ďalšie informácie o SCIO testoch nájdete na: https://www.scio.sk

Ďalšie informácie o prijímacom konaní na Ekonomickú univerzitu v Bratislave nájdete na: https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?