Načítavam stránku...

Zásady príjmacieho konania na NHF EU v BA 2019/2020:

https://nhf.euba.sk/www_write/files/documents/Z%C3%A1sady__prij%C3%ADmacieho_konania_po_AS_20.9.18_x.pdf

 

Elektronická prihláška:

Návod na vyplnenie elektronickej prihlášky - 1. stupeň

Návod na vyplnenie elektronickej prihlášky - 2. stupeň

 

Prijímacie konanie 2018/2019

 

Prílohy:

 

Zoznam odborov na bakalárskom štúdiu, ktorých absolventi budú prijatí na 2. stupeň štúdia NHF EU v Bratislave bez prijímacích a diferenčných súšok:

 

Okruhy otázok na prijímacie konanie na 2. stupeň štúdia NHF EU v Bratislave na akademicý rok 2018/2019:

 

Prípravné kurzy na prijímacie skúšky na 1. stupeň na akademický rok 2019/2020

 prípravné_kurzy2019.png

Ďalšie informácie o SCIO testoch nájdete na: https://www.scio.sk

Ďalšie informácie o prijímacom konaní na Ekonomickú univerzitu v Bratislave nájdete na: https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?