Načítavam stránku...

V tejto časti sú zobrazené odpovede na často kladené otázky. Ak je aj Vám niečo nejasné a chcete sa niečo konkrétne spýtať, stačí poslať mail na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

PRIJÍMACIE KONANIE

1. Môžem byť prijatý na NHF aj bez prijímacích skúšok?

Pre akademický rok 2018/ 2019 môžu byť na prvý stupeň štúdia na Národohospodársku fakultu (s výnimkou študijného programu Ekonómia a právo) prijatí uchádzači bez prijímacích skúšok a to na základe výsledkov SCIO testov (Testy v rámci Národných porovnávacích skúšok), ktorých  percentil z každého testu  bude rovný alebo vyšší ako 60 a ktorých cudzí jazyk je anglický. 

 

2. Z čoho sa tento rok skladá prijímacia skúška?

Prijímacia skúška na prvý stupeň štúdia na Národohospodársku fakultu (s výnimkou študijného programu Ekonómia a právo) je od minulého akademického roka pozmenená. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov sa upúšťa od prijímacej skúšky z matematiky a zo základov ekonómie a ekonomiky. Tieto sú nahradené testom zo všeobecných študijných predpokladov. Testy z cudzieho jazyka (podľa výberu uchádzačov a ponuky fakulty) ostávajú.

Prijímacia skúška na prvý stupeň štúdia na študijný program Ekonómia a právo na Národohospodárskej fakulte je nezmenená a pozostáva z písomných testov zo všeobecných študijných predpokladov (v oblasti základov ekonómie a ekonomiky), z jedného cudzieho jazyka podľa výberu uchádzačov a ponuky fakulty, z dejepisu a náuky o spoločnosti a z logiky.

3. Koľko bodov potrebujem získať pre prijatie na štúdium?

Počet bodov na prijatie záleží na tom, koľko bodov získajú v testoch ďalší uchádzači. Maximálny počet bodov je 300 (pri štúdijnom programe Ekonómia a Právo 400 bodov). Úroveň bodov pre prijatie je stanovená podľa počtu uchádzačov, ktoré v danom odbore chce fakulta prijať. Nie je potrebné získať nijaký minimálny počet bodov z niektorého predmetu, počíta sa celkový počet dosiahnutých bodov. V minulom roku to bolo približne 150 bodov, v závislosti od odboru štúdia.

 

4. Dajú sa kombinovať výsledky SCIO testov a prijímacia skúška?

Žiaľ nie, SCIO testy sa dajú uznať len ako celok – tzn., že uchádzač musí získať percentil rovný alebo vyšší ako 60 zo všeobecných študijných predpokladov a takisto aj z cudzieho jazyka (spolu 120) a vtedy je prijatý bez prijímacích skúšok. V prípade, že z oboch častí nedosiahne tento výsledok, musí sa prijímacieho konania zúčastniť.

 

5. Dajú sa SCIO testy uznať aj v kombinácii so všetkými cudzími jazykmi?

Nie, prijatie bez prijímacích skúšok  na základe uznania výsledkov zo SCIO testov môžu využiť len uchádzači s vybraným cudzím jazykom anglickým a nemeckým.

 

6. Ak chcem študovať na Národohospodárskej fakulte, pričom mám najväčší záujem o Ekonómiu a právo,  ale uvažujem aj o iných programoch ponúkaných fakultou. Koľko prihlášok si mám podať, aký poplatok zaplatiť a ako to bude s prijímačkami?

Uchádzači o štúdium študijného programu prvého stupňa štúdia EKONÓMIA A PRÁVO na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave si podávajú samostatnú prihlášku a zaplatia poplatok 60 EUR.

V prípade záujmu aj o iné študijné programy, uchádzač podá na Národohospodársku fakultu ďalšiu prihlášku, v ktorej uvedie najviac 3 študijné programy, o ktoré má záujem (okrem študijného programu Ekonómia a právo, na ktorý si už podal prvú prihlášku). Zoznam študijných programov ponúkaných Národohospodárskou fakultou je dostupný na http://nhf.euba.sk/studium/prijimacie-konanie/studijne-programy. Za ďalšiu prihlášku na Národohospodársku fakultu platí uchádzač poplatok podľa toho, či ju podá iba v tlačenej podobe (40 EUR), alebo aj v elektronickej podobe (32 EUR). 

Uchádzač, ktorý si podá prihlášku na študijný program Ekonómia a právo a aj ďalšiu prihlášku na iné študijné programy bude pozvaný na prijímaciu skúšku na študijný program Ekonómia a právo (skladá sa zo všeobecných študijných predpokladov v oblasti základov ekonómie a ekonomiky, z jedného cudzieho jazyka podľa výberu uchádzačov a ponuky fakulty, z dejepisu a náuky o spoločnosti a z logiky) a aj na prijímaciu skúšku na základe druhej podanej prihlášky (zo všeobecných študijných predpokladov a z jedného cudzieho jazyka podľa výberu uchádzačov a ponuky fakulty). Uchádzač sa teda zúčastní dvoch termínov prijímacích skúšok.

 

ŠTÚDIUM NA NHF

1. Aké sú šance dostať ako študent prvého ročníka internát?

V tomto akademickom roku dostalo ubytovanie na internáte 100% žiadateľov z prvého ročníka, takže pre všetkých novoprijatých študentov prvého ročníka na prvý stupeň denného štúdia na NHF EU v Bratislave garantujeme ubytovanie v Študentských domovoch EU v Bratislave (pri splnení podmienky - vzdialenosť miesta trvalého bydliska od miesta univerzity musí byť minimálne 50 km).

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?