Načítavam stránku...

V tejto časti sú zobrazené odpovede na často kladené otázky. Ak je aj Vám niečo nejasné a chcete sa niečo konkrétne spýtať, stačí poslať mail na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Môžem byť prijatá/ý na NHF aj bez prijímacích skúšok?

Pre akademický rok 2020/2021 môžu byť na prvý stupeň štúdia na Národohospodársku fakultu (s výnimkou študijného programu Ekonómia a právo) prijatí uchádzači bez prijímacích skúšok a to na základe výsledkov SCIO testov (Testy v rámci Národných porovnávacích skúšok), ktorých percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60 a ktorých cudzí jazyk je anglický.

Z čoho sa tento rok skladá prijímacia skúška?

Prijímacia skúška na prvý stupeň štúdia na Národohospodársku fakultu (s výnimkou študijného programu Ekonómia a právo) je od minulého akademického roka pozmenená. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov sa upúšťa od prijímacej skúšky z matematiky a zo základov ekonómie a ekonomiky. Tieto sú nahradené testom zo všeobecných študijných predpokladov. Testy z cudzieho jazyka (podľa výberu uchádzačov a ponuky fakulty) ostávajú.

Prijímacia skúška na prvý stupeň štúdia na študijný program Ekonómia a právo na Národohospodárskej fakulte je nezmenená a pozostáva z písomných testov zo všeobecných študijných predpokladov (v oblasti základov ekonómie a ekonomiky), z jedného cudzieho jazyka podľa výberu uchádzačov a ponuky fakulty, z dejepisu a náuky o spoločnosti a z logiky.

Koľko bodov potrebujem získať pre prijatie na štúdium?

Počet bodov na prijatie záleží na tom, koľko bodov získajú v testoch ďalší uchádzači. Maximálny počet bodov je 300 (pri štúdijnom programe Ekonómia a Právo 400 bodov). Úroveň bodov pre prijatie je stanovená podľa počtu uchádzačov, ktoré v danom odbore chce fakulta prijať. Nie je potrebné získať nijaký minimálny počet bodov z niektorého predmetu, počíta sa celkový počet dosiahnutých bodov. V minulom roku to bolo približne 150 bodov, v závislosti od odboru štúdia.

Dajú sa kombinovať výsledky SCIO testov a prijímacia skúška?

Žiaľ nie, SCIO testy sa dajú uznať len ako celok – tzn., že uchádzač musí získať percentil rovný alebo vyšší ako 60 zo všeobecných študijných predpokladov a takisto aj z cudzieho jazyka (spolu 120) a vtedy je prijatý bez prijímacích skúšok. V prípade, že z oboch častí nedosiahne tento výsledok, musí sa prijímacieho konania zúčastniť.

Dajú sa SCIO testy uznať aj v kombinácii so všetkými cudzími jazykmi?

Nie, prijatie bez prijímacích skúšok  na základe uznania výsledkov zo SCIO testov môžu využiť len uchádzači s vybraným cudzím jazykom anglickým a nemeckým.

Ak chcem študovať na Národohospodárskej fakulte, pričom mám najväčší záujem o Ekonómiu a právo,  ale uvažujem aj o iných programoch ponúkaných fakultou. Koľko prihlášok si mám podať, aký poplatok zaplatiť a ako to bude s prijímačkami?

Uchádzači o štúdium študijného programu prvého stupňa štúdia EKONÓMIA A PRÁVO na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave si podávajú samostatnú prihlášku a zaplatia poplatok 60 EUR.

V prípade záujmu aj o iné študijné programy, uchádzač podá na Národohospodársku fakultu ďalšiu prihlášku, v ktorej uvedie najviac 3 študijné programy, o ktoré má záujem (okrem študijného programu Ekonómia a právo, na ktorý si už podal prvú prihlášku). Zoznam študijných programov ponúkaných Národohospodárskou fakultou je dostupný na stránke. Za ďalšiu prihlášku na Národohospodársku fakultu platí uchádzač poplatok. 

Uchádzač, ktorý si podá prihlášku na študijný program Ekonómia a právo a aj ďalšiu prihlášku na iné študijné programy bude pozvaný na prijímaciu skúšku na študijný program Ekonómia a právo (skladá sa zo všeobecných študijných predpokladov v oblasti základov ekonómie a ekonomiky, z jedného cudzieho jazyka podľa výberu uchádzačov a ponuky fakulty, z dejepisu a náuky o spoločnosti a z logiky) a aj na prijímaciu skúšku na základe druhej podanej prihlášky (zo všeobecných študijných predpokladov a z jedného cudzieho jazyka podľa výberu uchádzačov a ponuky fakulty). Uchádzač sa teda zúčastní dvoch termínov prijímacích skúšok.

Aké sú šance dostať ako študent prvého ročníka internát?

V tomto akademickom roku dostalo ubytovanie na internáte 100% žiadateľov z prvého ročníka, takže pre všetkých novoprijatých študentov prvého ročníka na prvý stupeň denného štúdia na NHF EU v Bratislave garantujeme ubytovanie v Študentských domovoch EU v Bratislave (pri splnení podmienky - vzdialenosť miesta trvalého bydliska od miesta univerzity musí byť minimálne 50 km).

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?