Načítavam stránku...
Nový semester je tu a s ním aj tanečné a pohybové kurzy University Dance Center, ktoré začínajú už 1. októbra. Na Ekonomickej Univerzite v Bratislave sa môžete tešiť na tieto kurzy: Ľudovky, Latino lady style,Total body work, Spoločenské tance, Hatha joga a Bachata  .💃
 
Aktuálny rozvrh a registráciu nájdete na -> https://www.unidc.sk/vyber-si-mesto/bratislava/
Počet miest na našich kurzoch je obmedzený, preto prihlasovanie neodkladajte na poslednú chvíľu.
 
Vaša University Dance Center :)

 unidc nove

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu NHF v Bratislave týmto v súlade s Článkom 1 a Článkom 4 Volebného poriadku NHF EU v Bratislave pre voľbu členov AS NHF EU za zamestnaneckú a študentskú časť vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti AS NHF a zverejňuje pravidlá, termín a spôsob uskutočnenia volieb:

Využite možnosť zúčastniť sa štúdia anglického jazyka na programe Scholarship, za momentálne veľmi výhodných podmienok s možnosťou získať jazykový certifikát.
Spoplatnený je len registračný poplatok 180 GBP, samotné jazykové kurzy sú ZADARMO. Ponúkame full time kurzy všeobecnej angličtiny pre nástup v mesiacoch November až Február.

Vysokoškolský Športový Klub Ekonóm pri Ekonomickej Univerzite svojím programom zabezpečuje členom klubu z radov študentov, kamarátov, absolventov a zamestnancov školy rekreačné a športové aktivity. Tieto aktivity sú poskytované nad rámec povinnej a voliteľnej telesnej výchovy (zabezpečovanej CTVŠ) v priebehu semestra a skúškového obdobia

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?