Termíny zápisov

Začiatok Výučby ZS- denné štúdium: 18.9.2017

Začiatok Výučby ZS- externé štúdium: 16.9.2017

UPOZORNENIE:
Študenti 1. ročníka 1. stupňa si na zápis prinesú:
1. občiansky preukaz
2. rozhodnutie o prijatí
3. fotografiu 4,5x6 cm. :

Študenti 1. ročníka 2. stupňa si na zápis prinesú:
1. občiansky preukaz
2. overenú fotokópiu Bc. diplomu, dodatku k diplomu, vysvedčenia ( pokiaľ ich doposiaľ nedoložili),
študenti NHF doklady neoverujú
3. fotografiu 4,5x6 cm.
4. rozhodnutie o prijatí

Všetci zapisovaní študenti si na zápis prinesú vyplnené a podpísané "Čestné prehlásenie".
( nájdete ho na našej stránke www.euba.sk - štúdium- poplatky spojené so štúdiom)

OZNAM PRE   III. ROČNÍK  -  DENNÉ   A  EXTERNÉ BAKALÁRSKE  ŠTÚDIUM

 

Štátne skúšky na bakalárskom štúdiu sa konajú od 21.8.2017 do  25.8.2017.     

O rozdelení do komisií sa informujte na príslušných katedrách.

Hodnotenia v AISe musia byť zapísané do 15.7.2017.

Bakalárske práce na štátne bakalárske skúšky konané v mesiaci august treba odovzdať do 15.7.2017 na príslušnú katedru.

Prihlasovanie na Štátne záverečné bakalárske skúšky pre akademický rok  2016/2017, bude prebiehať cez systém AIS.

Odporúčame použiť nasledovnú cestu:  

    https://ais2.euba.sk/ais/start.do

   

Prihlásiť sa môžete od   1.8.2017 od 12,30 hod. do 10.8.2017 do 23,59 hod.

Odhlásiť sa môžete do 12.8.2017.                                                                                 

                                                                                                                                                                                          

 Dekanát NHF EU, Bratislava 20.6.2017                 

Dňa 12. 6. 2017 sa na NHF EU v Bratislave uskutočnilo dodatočné výberové konanie na študijné pobyty v rámci programu Erasmus+ na letný semester 2017/2018.

Prodekanka pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou Ing. Andrea Valachová, PhD. posúdila jednotlivé žiadosti študentov na základe stanovených kritérií a osobného pohovoru. Na študijné pobyty v rámci programu Erasmus+ letný semester 2017/2018 na základe výberového konania navrhuje nominovať 6 študentov, ktorí splnili stanovené kritériá a podmienky.

Milí študenti,
v nadväznosti na návštevu novej veľvyslankyne Turecka v SR na Ekonomickej univerzite v Bratislave Vám dávame do pozornosti možnosť absolvovať zadarmo online kurz turečtiny prostredníctvom portálu Yunus Emre Institute’s: https://turkce.yee.org.tr/
 
Zároveň turecká veľvyslankyňa ponúkla pre študentov EU v Bratislave kurzy tureckého jazyka, ktoré by prebiehali priamo na našej univerzite od letného semestra 2017/2018.
Prosím, vyjadrite v ankete svoj názor, či by ste mali záujem o takúto možnosť rozšíriť si svoje jazykové schopnosti.

The European Central Bank is launching a new traineeship campaign in the European Systemic Risk Board (ESRB) Secretariat with closing date for applications on 20 Jun 2017. We are looking for candidates that have that have finished their Bachelor or Master  degree in economics, law, econometrics, banking, statistics, finance or other relevant discipline, enrolled in such postgraduate studies. For the PhD at least two years of enrolment in a PhD programme (in one of the aforementioned fields), which must have been completed at the time of application.

Milí študenti, absolventi, 

ponúkame Vám možnosť zasadiť si na pamiatku svoj Strom kariéry. Môžete sa pri ňom každoročne stretávať, spomínať a posedieť si so svojimi bývalými spolužiakmi. Univerzita Vás vždy rada privíta. Želáme Vám, aby Vaša kariéra úspešne rástla ako Váš strom.

Podporte myšlienku zdravšej a krajšej univerzity.

 

Štátne skúšky a  PROMÓCIE 2016/2017 - Organizačné zabezpečenie:

 

  • Absolventi denného a externého bakalárskeho štúdia sa po ukončení štátnej skúšky, prihlásia na študijnom oddelení na promócie.

 

Prihlasovanie absolventov bakalárskeho štúdia NHF EU v Bratislave na slávnostné promócie konané dňa 4. 7. 2017 v AULE EU v Bratislave sa koná na študijnom oddelení od 19. 6. 2017 do 23. 6. 2017 osobne u pani Bohunickej č. dverí 2B46

Príď na prednášku "Nápad premenený na úspech" a vypočuj  si inšpiratívny podnikateľský, alebo manažérsky príbeh. Zároveň môžeš získať stáž v TOP spoločnostiach  na Slovensku, alebo stráviť deň s CEO úspešných firiem. Prednášky organizuje JCI-Slovensko v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou. Viac info o prednáškach ako aj firmách nájdeš na www.space.sk/school.

Vážení študenti,

dovoľujem si Vám pripomenúť,  niektoré povinnosti:

  • Bakalárske práce treba odovzdať do 19. 05. 2017 na príslušnú katedru.
  • Štátne záverečné skúšky na bakalárskom štúdiu sa konajú od 19. 6. 2017 do 23. 6. 2017.

 

Prihlasovanie na Štátne záverečné bakalárske skúšky pre akademický rok 2016/2017 bude prebiehať cez systém AiS2.

Odporúčame použiť nasledovnú cestu: https://ais2.euba.sk/ais/start.do

  • Prihlásiť sa môžete od  22. 5. 2017 od 12,30 hod. do 31.5.2017 do 23,59 hod.
  • Odhlásiť sa môžete do 4. 6. 2017