Načítavam stránku...

DIPLOMOVÉ   PRÁCE  týchto študentov je nutné nahrať do AISu najneskôr do 30. novembra 2018.

Predpokladaný termín štátnych skúšok (opravných)

je 21. – 22. január 2019.

Informácie o prihlasovaní sa na štátne skúšky budú včas zverejnené na internetovej stránke NHF.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?