Načítavam stránku...

V zmysle Volebného poriadku NHF EU v Bratislave pre voľbu členov AS NHF EU za študentskú časť doplňujúcich volieb do študentskej časti AS NHF EU v Bratislave zverejňuje volebná komisia nasledujúcich kandidátov:

 

 I.    stupeň štúdia:

Katarína Baranovičová

Daniel Krcho

 

II.    stupeň štúdia:

Bc. Darina Capiaková

Bc. Juraj Dedinský

Bc. Mário Zeman

Bc. Martina Friedmannová

Bc. Martina Bajusová

Bc. Zdenka Semancová

Bc. Nina Sigetová

Bc. Jessica Šestinová

Bc. Matej Horňák

Bc. Dávid Hojdan

 

III.    stupeň štúdia:

Ing. Patrik Slobodník

Ing. Richard Kališ

 

Bratislava 19.9.2018

 

Bc. Dávid Veselovský

predseda Volebnej komisie

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?