Načítavam stránku...

Povinná študijná literatúra- cudzie jazyky

Ako 1. cudzí jazyk (1.CJ) študuje študent jazyk, ktorý úspešne absolvoval na strednej škole (maturitná skúška na úrovni B1 alebo B2) a z ktorého úspešne zložil prijímacie skúšky.

2. cudzí jazyk (2.CJ) si vyberá študent so zreteľom na získané vedomosti (na úrovni A2 alebo B1) z daného jazyka a to na strednej škole, v jazykových kurzoch alebo v zahraničí.

Študent si nemôže zvoliť druhý cudzí jazyk, ak nemá požadované vedomosti z jazyka aspoň na minimálnej úrovni A2.

Anglický jazyk - LITERATÚRA

1. CJ

Povinná študijná literatúra- anglický jazyk: Katedra anglického jazyka

FAJ zabezpečí predaj učebníc v priestoroch univerzity (rektorátna časť) počas prvého týždňa výučby - od 18. 9. 2018 do 20. 9. 2018 (cena učebnice je 21,50 eur).

Učebnica slúži študentom aj ako cvičný zošit, preto študenti nemôžu mať na hodinách anglického jazyka staršie, použité učebnice.

D. Cotton, D. Falvey, S. Kent: MARKET LEADER - Upper Intermediate, Business English Course Book, 3rd edition Extra! published by Pearson

2. CJ

Povinná študijná literatúra- anglický jazyk: Katedra anglického jazyka FAJ zabezpečí predaj učebníc v priestoroch univerzity (rektorátna časť) počas prvého týždňa výučby - od 18. 9. 2018 do 20. 9. 2018

D. Cotton, D. Falvey, S. Kent: MARKET LEADER – Pre-Intermediate, Business English Course Book, 3rd edition, published by Pearson

 

Povinná študijná literatúra- nemecký jazyk:

1.CJ

!!! Pre zabezpečenie riadnej výučby je potrebné, aby mali všetci študenti učebnice so sebou hneď na 1. vyučovacej hodine!!!

Študijná literatúra je rovnaká pre denné aj externé štúdium.

Volgnandt, G., Volgnandt, D.: EXPORTWEGE 3 neu – Kursbuch, Sprachniveau B1-B2, Schubert Verlag, ISBN 978-3-941323-04-9 (pre kurzy č. I. II. (12,13))

!!! Arbeitsbuch si študenti kupovať nemusia!!!

Kde si učebnicu kúpite:      

Predajňa OXICO, Panónska cesta 6, Bratislava, 851 04; Telefón: 02/672 830 20

Po - Pia: 8:00 – 16:30

 

2.CJ

!!! Pre zabezpečenie riadnej výučby je potrebné, aby mali všetci študenti učebnice so sebou hneď na 1. vyučovacej hodine!!!

Študijná literatúra je rovnaká pre denné aj externé štúdium.

  1. 1.     Lourdes Ros: PERSPEKTIVE  DEUTSCH, Kommunikation am Arbeitsplatz A2/B1+ (Kursbuch mit Audio-CD), Ernst Klett, ISBN 978-3-12-675347-0 
  1. 2.      Lourdes Ros: PERSPEKTIVE DEUTSCH, Kommunikation am Arbeitsplatz A2/B1+ (Übungsbuch), Ernst Klett, ISBN 978-3-12-675348-7 

Kde si učebnicu kúpite:      

Predajňa OXICO, Panónska cesta 6, Bratislava, 851 04; Telefón: 02/672 830 20

Po - Pia: 8:00 – 16:30

Ostatné jazyky (francúzština, španielčina, taliančina, ruština)

Ak nie je daný predmet (1CJ) zaradený do rozvrhu, je potrebné prísť na prvé stretnutie s učiteľom a dohodnúť sa na rozvrhu. Termíny stretnutí budú oznámené na nástenke a na webovej stránke FAJ.

Študijná literatúra na výučbu románskych a slovanských jazykov bude oznámená na prvej hodine.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?