Načítavam stránku...

Oznamujeme absolventom 2. stupňa štúdia Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, že slávnostné promócie sa uskutočnia

dňa 26. júna 2018 (utorok) v Inchebe - v hale „C“

podľa rozpisu:

Časové rozpätie

9.00 – 11.00

Časové rozpätie

11.00 – 13.00

Časové rozpätie

13.00 – 15.00

iBAN_15 iDDP_15                iETŽ_15        
iFIN_15 iPOI_15       iHPO_15       
iMF_15       iSRSP_15   
iIF_15   iVSRR_15 
     
     

Absolventi dostanú v deň štátnic od zapisovateľa štátnicovej komisie Darovaciu zmluvu v dvoch exemplároch a Dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov.

Záujemcovia o promočný akt doručia jeden vyplnený originál zmluvy spolu so súhlasom a potvrdenie o zaplatení poplatku vo výške 20,-€  p. Dáši Laurenčíkovej, študijnej referentke NHF,  najneskôr do 12. júna 2018. Doručené doklady sú zároveň prihláškou na promócie a môžu byť zaslané poštou alebo odovzdané osobne na študijnom oddelení NHF.

Promovaní absolventi sa dostavia hodinu pred uvedeným časom promócií do priestorov Incheby (hala „C“).

         Pracovníčka Dekanátu NHF EU Vám predloží knihu diplomov, kde podpisom potvrdíte prevzatie diplomu a nacvičíte si slávnostný nástup na promócie.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?