Načítavam stránku...

Milí študenti!

V súvislosti s novým akademickým rokom si Vás dovoľujeme upozorniť na nový spôsob zápisov do vyššieho ročníka  - a to výber termínu v rámci časového harmonogramu prostredníctvom systému AIS2.

Na zápis je pre každý ročník v ponuke  niekoľko termínov počas prvých dvoch septembrových týždňov. Tento systém by mal minimalizovať  Váš čas strávený na zápise v priestoroch Dekanátu NHF a odstrániť zdĺhavý proces známy z minulosti. Zároveň Vás upozorňujeme, že každý sa musí zapísať prostredníctvom prihlásenia na termín zápisu cez AIS2.  Zápisu sa bude môcť zúčastniť v danom termíne len prihlásený študent. Ten, kto sa neprihlási, nebude môcť byť zapísaný. Prihlasovanie na termíny zápisov bude aktívne od 1.6.2018 od 8,00 hod. Zápis (ako predmet typu C) nájdete v zápisnom liste na akademický rok 2018/19. Vzhľadom na náročnosť všetkých procesov spojených so zápisom,  Vás prosíme  o dôsledné  dodržiavanie časového harmonogramu. Na zápis si nezabudnite priniesť vypísané (obojstranne vytlačené)  tlačivo Čestného vyhlásenia, ktoré nájdete na našej stránke.

Študenti, ktorí budú od akademického roka 2018/2019 prijatí do I. ročníka bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, budú o termínoch zápisov informovaní spolu s dekrétom o prijatí

Pevne veríme, že nový spôsob zápisu bude prospešný a že sa Vám zapáči!

   Študijné oddelenie

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?