Načítavam stránku...

Oznamujeme absolventom Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, že promócie

  • pre absolventov 2. stupňa štúdia (inžinierskeho) sa uskutočnia dňa 26. júna 2018 v Inchebe;
  • pre absolventov 1. stupňa štúdia (bakalárskeho) sa uskutočnia dňa 03. júla 2018 v Aule Ekonomickej univerzity.

Časový harmonogram, rozdelenie podľa študijných programov a podrobnejšie informácie budú včas zverejnené na stránke NHF.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?