Načítavam stránku...

Akademický senátu EU v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 12. apríla 2018 rozhodol, že prijímanie prihlášok pre študijné programy v cudzích jazykoch t.j. pre študijný program International Finance a Global finance na NHF, je predĺžené do 31.5.2018.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?