Načítavam stránku...

Vážené študentky, vážení študenti,

dávame vám do pozornosti druhé kolo elektronického predzápisu povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré sa uskutoční prostredníctvom AISu od 27.3.2018  od 10.00 do 3.4.2018 do 18.00. Venujte tomuto druhému kolu pozornosť, nakoľko boli z AISu odstránené predmety, na ktoré sa v prvom kole neprihlásil dostatočný počet záujemcov. Skontrolujte si preto veľmi dôsledne, či máte vo svojom zápisnom liste navolený dostatočný počet kreditov, ak nie, doplňte si chýbajúce kredity z ponuky svojho študijného programu v AISe.

S pozdravom Študijné oddelenie NHF EU v Bratislave

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?