Načítavam stránku...

Ponuka tém diplomových prác v spolupráci s praxou

Vážení študenti,

ponúkame vám niekoľko tém diplomových prác, o ktorých spracovanie prejavila záujem prax. Ak vás niektorá z tém oslovila, kontaktujte prosím prodekanku pre vzdelávaciu činnosť, doc. Ing. E. Neubauerovú, PhD.

 

Študentovi bude v prípade záujmu o niektorú z uvedených tém nahradená téma, ktorú si pôvodne vybral, bude mu pridelený vedúci diplomovej práce z príslušnej katedry a tiež bude mať výhodu spolupráce v podobe konzultanta z príslušnej spoločnosti.

Váš záujem prosíme nahlásiť do piatku 9.3.2018 do 12.00. V prípade viacnásobného záujmu o niektorú z tém bude téma pridelená študentovi s najlepším študijným priemerom za zimný semester AR 2017/2018.

téma vhodná pre študijný program téma ponúka spoločnosť
DDP Analýza daňových sústav členských štátov EÚ a porovnanie výhod alebo nevýhod s daňovou sústavou SR. Spoločnosť: Železiarne Podbrezová a.s.
SRSP / HP Návrh systémových riešení pre zlepšenie dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily pre slovenské výrobné podniky Spoločnosť: ECO-INVEST services a. s.
DDP Postup správcov dane pri daňovej kontrole – rozsah oprávnení pri výkone daňovej kontroly, ich limity a ochrana obchodného tajomstva. Spoločnosť: AZC, a.s.
FIN / HP Analýza efektívnosti výroby určeného podniku. Spoločnosť: AZC, a.s.
FIN / HP Porovnanie efektívnosti výroby vybraných podnikov. Spoločnosť: AZC, a.s.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?