Načítavam stránku...

              

OZNAM

pre študentov NHF – elektronický „predzápis“ na akademický rok 2018/19

 

Vážené študentky, vážení študenti,

v snahe o skvalitnenie procesu zápisov a tvorby rozvrhu na budúci akademický rok vám dávame do pozornosti nasledujúci harmonogram:

 

Dátum Proces Popis – poznámka
Do 2.3.2018 zverejnenie ponuky PVP a VP na stránke NHF, pre každý študijný program osobitne, bude zverejnený študijný plán v štruktúre PP, PVP, VP, PP v cudzích jazykoch, tabuľka odporúčaného rozloženia kreditov
Do 12.3.2018 možnosť kontaktovať študijných poradcov/tútorov a poradiť sa o výbere PVP a VP kontaktovať študijných poradcov/ tútorov je možné v rámci ich konzultačných hodín, zoznam študijných poradcov je súčasťou tohto materiálu;
Do 12.3.2018 do 12.00 tvorba zápisných listov – PP Študijné oddelenie
12.3.2018 od 12.00 – 18.3.2018 do 18.00 nahlásenie záujmu o absolvovanie PP v cudzom jazyku  nahlasuje študent mailom alebo osobne na študijnom oddelení v čase úradných hodín u svojej študijnej referentky, ktorá to v zápisnom liste (v AISe) predmet vymení alebo mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
15.3.2018 od 10.00 – 18.3.2018 do 18.00 1. kolo predzápisu

študent si zapisuje PVP a VP prostredníctvom AISu podľa ponuky svojho študijného programu

Manuál k priebehu predzápisu

Do 27.3.2018 rekapitulácia výsledkov 1. kola predzápisu, identifikácia predmetov (PVP a VP), ktoré sa neotvoria z dôvodu nedostatočného záujmu fakultný koordinátor AISu, prodekanka pre vzdelávaciu činnosť v spolupráci so zástupcami jednotlivých katedier
Do 30.3.2018 vyškrtnutie predmetov (PVP a VP), o ktoré nebol dostatočný záujem zo zápisných listov študentov, ktorí si ich zvolili fakultný koordinátor AISu a Študijné oddelenie
31.3.2018 od 10.00 – 4.4.2018 do 14.00 2. kolo predzápisu študenti si skontrolujú svoje zápisné listy, v prípade, že im bol z vyššie uvedených dôvodov vyškrtnutý PVP alebo VP zo zápisného listu, budú mať v tejto fáze možnosť „dovoliť si“ potrebný počet predmetov (PVP a VP) predpísanej kreditovej záťaže podľa aktuálnej ponuky predmetov, ktoré sa otvoria
Apríl / máj 2018 možnosť prihlasovať sa na VP v cudzích jazykoch podľa ponuky iných fakúlt tento proces závisí od manažmentu prihlasovania sa zahraničných študentov (Erazmus+ a pod.), ako aj od voľných kapacít; harmonogram pre študentov NHF bude v tejto súvislosti upresnený neskôr; ak si študent NHF vyberie VP v cudzom jazyku z inej fakulty EUBA, bude ho môcť absolvovať nad rámec povinných kreditov, alebo mu bude vymenený za iný VP, ktorý si vybral v rámci 1. alebo 2. kola predzápisu

Poznámky:

Venujte elektronickej forme predzápisu primeranú pozornosť ! V prípade, že si prostredníctvom neho nevyberiete PVP a VP na budúci akademický rok, budete v septembri zaradení na tie predmety, kde bude voľná kapacita.

  • PP – povinné predmety, predmety typu „A“,  študent ich musí absolvovať v predpísanej kreditovej záťaži, sú kľúčové pre profil absolventa; študent ich môže absolvovať aj v jazykovej mutácii (v cudzom jazyku), ak sa takáto možnosť ponúka;
  • PVP – povinne voliteľné predmety, predmety typu „B“, dotvárajú  profil absolventa, študenti si volia z určitej ponuky minimálne v predpísanom rozsahu kreditov;
  • VP – výberové predmety, predmety typu „C“, umožňujú študentom doplniť si požadovaný počet kreditov predmetmi iných katedier, prípadne fakúlt – v závislosti od aktuálnej ponuky;

Elektronický predzápis sa netýka študentov externého štúdia. Týmto študentom PP do zápisných listov vloží študijné oddelenie, PVP , resp. VP budú vybrané až pri zápise v septembri na základe väčšinového záujmu a pokynov príslušných katedier.

Zoznam študijných poradcov

 1.       stupeň

Katedra Študijný program Študijný poradca 1. stupeň
KF Financie, bankovníctvo, investovanie

doc. Ing. Kornélia Beličková, PhD.

doc. Ing. Katarína Belanová, PhD.

KBMF Financie, bankovníctvo, investovanie doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.
KPOI Poisťovníctvo Ing. Tomáš Ondruška, PhD.
KHP Národné hospodárstvo

Ing. Andrea Valachová, PhD.

Ing. Eduard Nežinský, PhD.

KSRP Ľudské zdroje a sociálny manažment doc. Ing. Peter Sika, PhD.
KVSRR Verejná správa a regionálny rozvoj

Mgr. Tomáš Jacko, PhD.

Ing. Mgr. Tomáš Černěnko, PhD.

KET Ekonomická teória a  žurnalistika Ing. Marcel Novák, PhD.
  Ekonómia a právo Ing. Hana Poláčková, PhD.
     

2.       stupeň

Katedra Študijný program

Študijný poradca 2. stupeň

 

KF

Financie doc. Ing. Kornélia Beličková, PhD.
Daňovníctvo a daňové poradenstvo Ing. Jana Kušnírová, PhD.
Medzinárodné financie  Ing. František Hocman, PhD.
KBMF Bankovníctvo Ing. Boris Šturc, CSc.
KPOI Poisťovníctvo prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.
KHP Hospodárska politika

Ing. Karol Morvay, PhD.

Ing. Elena Fifeková, PhD.

KSRP Sociálny rozvoj a sociálna politika Ing. Eva Pongrácz, PhD.
KVSRR Verejná správa a regionálny rozvoj

prof. Ing. Elena Žárska, PhD.

 Mgr. Tomáš Jacko, PhD.

KET Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika Ing. Daniel Dujava, PhD.
  Právo a ekonómia Ing. Hana Poláčková, PhD.

 

Zoznam predmetov v CJ ponúkaných NHF

 

 Zoznam učebných plánov jednotlivých štúdijných programov

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?