Načítavam stránku...

Vážení študenti,

prihlasovanie sa na témy záverečných bakalárskych prác sme dočasne pozastavili z dôvodu nevyhnutného rozšírenia ponuky tém pre váš študijný program. Tí študenti, ktorí si zatiaľ nevybrali tému bakalárskej práce, budú mať možnosť si tému z doplnenej ponuky vybrať od piatku 16.2.2018 od 10.00. Do uvedeného termínu môžu títo študenti tiež využiť možnosť zvoliť si vlastnú tému záverečnej práce a nahlásiť ju na príslušnej katedre obvyklým spôsobom. 

 

Vo väzbe na uvedené bude posunutý aj termín ukončenia prihlasovania sa na témy záverečných prác cez AIS (pre študentov FBI), a to na 25.2.2018 do 16.00.

Poznámka:

Akonáhle je študent v AISe akceptovaný, už sa z témy nevie odhlásiť a prihlásiť sa na inú tému. Toto nevie riešiť ani Študijné oddelenie NHF. Bezprostredne po uzavretí prihlasovania sa na témy záverečných bakalárskych prác, uskutoční sa na príslušných katedrách rekapitulácia stavu prihlásených študentov a prípadné korekcie bude možné riešiť priamo na tých katedrách, ktoré témy vypísali – na Katedre bankovníctva a medzinárodných financií a na Katedre financií.

doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD.

prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

NHF EU v Bratislave

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?