Načítavam stránku...

Milí študenti,

upozorňujeme vás, že prihlasovanie na témy záverečných prác do AISu sa spúšťa 13.2.2018 o 12,30 hod.

V prípade problémov so zobrazením možnosti prihlasovania sa na témy záverečných prác v AIS, treba prejsť na univerzálne zobrazenie (starý vzhľad) a postupovať v nasledujúcich krokoch:

 

Po prihlásení sa do AIS v univerzálnom zobrazení, je potrebné sa klikom nastaviť na možnosť postupy, kde sa vám zobrazia ďalšie možnosti. Tu je potrebné si vybrať možnosť príručky - prihlasovanie a pridávanie záverečných prác do EZP. Na základe toho sa vám zobrazí postup.

V rámci filtrovacích podmienok je potrebné postupovať a zvoliť nasledovné možnosti:

1. Ak.rok 2017/2018

2. Stredisko: Katedra

3. Typ práce: - bakalárska / - diplomová

4. Stav práce: - prázdne / - schválená

5. Štúdijný odbor: výber štúdijného odboru

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?