Načítavam stránku...

Termíny zápisov

Začiatok Výučby ZS- denné štúdium: 18.9.2017

Začiatok Výučby ZS- externé štúdium: 16.9.2017

UPOZORNENIE:
Študenti 1. ročníka 1. stupňa si na zápis prinesú:
1. občiansky preukaz
2. rozhodnutie o prijatí
3. fotografiu 4,5x6 cm. :

Študenti 1. ročníka 2. stupňa si na zápis prinesú:
1. občiansky preukaz
2. overenú fotokópiu Bc. diplomu, dodatku k diplomu, vysvedčenia ( pokiaľ ich doposiaľ nedoložili),
študenti NHF doklady neoverujú
3. fotografiu 4,5x6 cm.
4. rozhodnutie o prijatí

Všetci zapisovaní študenti si na zápis prinesú vyplnené a podpísané "Čestné prehlásenie".
( nájdete ho na našej stránke www.euba.sk - štúdium- poplatky spojené so štúdiom)

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?