Načítavam stránku...

PROMÓCIE BAKALÁROV

(absolventov 1. stupňa štúdia NHF EU v Bratislave) 

sa konajú dňa 4. 7. 2017 – utorok o 9,00 hod. a o 11,00 hod. 

v AULE Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.

 

 9,00 hod. - Študijný program      

- Financie, bankovníctvo a investovanie - denné štúdium.

11,00 hod. - Študijný program        

 - Financie, bankovníctvo a investovanie - externé štúdium,

  - Národné hospodárstvo,

  - Ekonomická teória a  ekonomická žurnalistika,

  - Ľudské zdroje a sociálny manažment ,

  - Verejná správa a regionálny rozvoj,        

  - Poisťovníctvo . 

 

Promovaní absolventi sa dostavia hodinu pred uvedeným časom promócií do Auly Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde budú oboznámení s dôležitými informáciami, týkajúcimi sa organizácie slávnostného aktu promócií.

 

Prihlasovanie absolventov bakalárskeho štúdia NHF EU na slávnostné promócie konané dňa 4 .7. 2017 v AULE EU v Bratislave sa koná na študijnom oddelení od 19. 6. 2017 do 23. 6. 2017 osobne u pani Bohunickej č. dverí 2B46.

 

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?