Načítavam stránku...

Dňa 12. 6. 2017 sa na NHF EU v Bratislave uskutočnilo dodatočné výberové konanie na študijné pobyty v rámci programu Erasmus+ na letný semester 2017/2018.

Prodekanka pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou Ing. Andrea Valachová, PhD. posúdila jednotlivé žiadosti študentov na základe stanovených kritérií a osobného pohovoru. Na študijné pobyty v rámci programu Erasmus+ letný semester 2017/2018 na základe výberového konania navrhuje nominovať 6 študentov, ktorí splnili stanovené kritériá a podmienky.

Nominovaní študenti budú informovaní o ďalšom postupe projektovým manažérom Erasmus+ na OMM EU (Rektorát EU), ktorý ich bude kontaktovať priebežne prostredníctvom e-mailu uvedeného v prihláške.

 

Zoznam študentov NHF EU v Bratislave nominovaných na študijné pobyty v rámci programu Erasmus+ na letný semester 2017/2018

 

Nominovaní študenti (umiestnenie):

Poradie Priezvisko Meno St. Roč.
1. Ondrejová Simona II. 1.
2. Koprdová Natália I. 1.
3. Kostolníková Dominika II. 1.
4. Páleniková Monika I. 1.
5. Kamenár Lukáš I. 3.
6. Madžová Mária II. 1.

                                                                                                                     

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?