Načítavam stránku...

Študenti sa môžu uchádzať o štúdium na nasledovných univerzitách:

Wirtschaftsuniversität Wien/ Rakúsko 2 študenti/každý 1 semester

University of Montenegro/ Čierna hora1 študent/1 semester

University of Zagreb/ Croatia 1 študent/1 semester

 

Od účastníkov na WU – Wien sa vyžaduje veľmi dobrá znalosť nemčiny aj angličtiny. Na ostaných univerzitách je potrebná znalosť angličtiny.

 

Záujemcovia sa musia zaregistrovať na: https://www.ceepus.info/login/register_short.aspx#nbb 

 

K prihláseniu je potrebné doložiť:

  • životopis v slovenčine a v angličtine,
  • motivačný list v slovenčine a v angličtine,
  • výpis známok (v slovenčine)
  • a zaradenie, o ktorú univerzitu majú prednostný záujem

na Oddelenie medzinárodnej mobility, 3. posch., č.dv. A3.16 najneskôr do stredy 21. júna 2017.  

 

Bližšie informácie nájdete na stránke: https://ceepus.saia.sk/

 

V prípade nejasností kontaktujte celouniverzitného koordinátora:

Dávid Bocko, Project Manager - International Mobility Department

Miestnosť č. A3.16
Tel: 6729 5386

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?