Načítavam stránku...

Harmonogram výučby na Univerzite Komenského v Bratislave,

Právnickej fakulte v akademickom roku 2016/2017

 

Zimný semester

Výučba                                                                od 19.09.2016                      do 16.12.2016

Skúšobné obdobie                                                od 02.01.2017                      do 17.02.2017

 

Letný semester

Výučba                                                                od 20.02.2017                    do 26.05.2017

Skúšobné obdobie                                                od 29.05.2017                    do 30.06.2017

 

 

Harmonogram výučby v letnom semestri pre 3. ročník (denná aj externá forma štúdia):

 

Letný semester

Výučba                                                                od 20.02.2017                    do 30.04.2017

Skúšobné obdobie                                                od 02.05.2017                    do 30.06.2017

 

Študenti 3. ročníka bakalárskeho študijného programu Ekonómia a právo sa môžu zúčastniť obhajob záverečných prác v termíne 19.6.2017 – 23.6.2017 a štátnej skúšky z predmetu Správne právo v termíne 26.6.2017 – 30.6.2017 len v prípade, ak splnia podmienky pre pristúpenie k štátnej skúške do 9.6.2017.

 

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?