Oznamujeme budúcim študentom dennej formy inžinierskeho štúdia, že aj v tomto akademickom roku je možné prihlásiť sa na doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) v dennej forme (popri inžinierskom štúdiu).

Prihlasovať sa môžete elektronicky poslaním prihlášky na .

Viac informácií nájdete na stránke Katedry pedagogiky.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.