Skúškové obdobie pre študentov 3. ročníka denného bakalárskeho štúdia a 4. ročníka externého bakalárskeho štúdia trvá od 29. 4. do 17.5.2024.

Štátne skúšky (riadny termín) sa uskutočnia v termíne od 3. 6. do 6. 6. 2024 pre študentov všetkých študijných programov okrem študentov študijného programu Ekonómia a právo.

Štátne skúšky pre študentov študijného programu Ekonómia a právo na Národohospodárskej fakulte (NH náuky, Obhajoba ZP) sa uskutočnia dňa 7. 6. 2024 a na Právnickej fakulte (Správne právo, Obhajoba ZP) v termíne 17. 6. 2024.

Študenti sa na štátne skúšky prihlasujú prostredníctvom systému AIS2 v termíne od 29. 4. do 1. 5. 2024, bez ohľadu na skutočnosť, či majú absolvované všetky predmety a dosiahnutý ​potrebný počet kreditov. Kontrola dosiahnutého počtu kreditov sa uskutoční na študijnom oddelení pred štátnymi skúškami. Ak študent nebude mať splnené všetky podmienky a získaný minimálny počet kreditov ​(160), bude zo štátnic odhlásený.

Štátnych skúšok v auguste 2024 sa môžu zúčastniť študenti, pre ktorých ide len o opravný termín resp. študenti, ktorí sa zúčastnili pobytu v rámci Erasmu.

Prihlásenie na štátne skúšky je záväzné a neúčasť prihláseného študenta na štátnych skúškach bude hodnotené známkou FX.

Ak sa študent neprihlási na riadny termín štátnych skúšok, je povinný sa zapísať do ďalšieho ročníka s povinnosťou úhrady školného.

Štátnicové okruhy sú zverejnené na stránkach príslušnej katedry.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.