Skúškové obdobie pre študentov 2. ročníka denného inžinierskeho štúdia a 3. ročníka externého inžinierskeho štúdia trvá od 29. 4. do 17. 5. 2024.

 Štátne skúšky (riadny termín) sa uskutočnia v termíne od 27. 5. do 30. 5. 2024 pre študentov všetkých inžinierskych študijných programov podľa vopred určeného časového rozpisu v AIS2.

Študenti sa na štátne skúšky prihlasujú prostredníctvom systému AIS2 v termíne od 29. 4. do 1. 5. 2024, bez ohľadu na skutočnosť, či už majú absolvované všetky predmety a dosiahnutý ​potrebný počet kreditov. Kontrola dosiahnutého počtu kreditov sa uskutoční na študijnom oddelení pred štátnymi skúškami. Ak študent nebude mať splnené všetky podmienky a získaný minimálny počet kreditov ​(100), bude zo štátnic odhlásený.

Štátnych skúšok v auguste 2024 sa môžu zúčastniť len študenti, pre ktorých ide o opravný termín resp. študenti, ktorí sa zúčastnili pobytu v rámci Erasmu.

Ak sa študent neprihlási na riadny termín štátnych skúšok, je povinný sa zapísať do ďalšieho ročníka s povinnosťou úhrady školného.

Prihlásenie na štátne skúšky je záväzné a neúčasť prihláseného študenta na štátnych skúškach bude hodnotené známkou FX.

Štátnicové okruhy sú zverejnené na stránkach príslušnej katedry.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.