Dňa 12.4.2024 o 8:30 sa na fakulte - dekanát NHF EU v Bratislave v miestnosti 2B07,  uskutoční fakultné kolo ŠVOČ.

V prípade, že sa chcete zúčastniť a vypočuť si obhajoby, je možné v online prostredí MS Teams : Join the meeting now

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.