Milé študentky, milí študenti NHF,

chcete v akademickom roku 2024/2025 študovať na jednej z prestížnych partnerských univerzít v zahraničí a nestihli ste predchádzajúcu výzvu? Teraz máte ďalšiu príležitosť v rámci programu Erasmus+. Otvárame dodatočnú výzvu na podávanie prihlášok na Erasmus+ štúdium na zimný ako i letný semester v akademickom roku 2024/2025. Termín na podanie prihlášky je najneskôr 5. apríl 2023 (do polnoci).

Pozor ponuka univerzít je už obmedzená a tak si musíte vyberať len z univerzít s voľnými kapacitami na budúci akademický rok v priloženom súbore.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Deadline na podávanie prihlášok: 5.4.2024 do 23:59.

Predpokladaný termín výberového konania (online pohovorov cez MS Teams): 11.4.2024. (o presnom harmonograme Vás budeme informovať dodatočne e-mailom)

AKO BUDETE POSTUPOVAŤ? CELÝ PROCES JE TERAZ EŠTE JEDNODUCHŠÍ!

Prihlasovanie prebieha cez portál https://studyabroad.sk v termíne do 5.4.2024. K dispozícii je aj manuál na prihlasovanie, prípadne aj technická podpora systému Study Abroad: , alebo hotline na 0907 551 404)

Pre vytvorenie prihlášky je nutná registrácia na STUDY ABROAD a následne postupovať podľa týchto krokov:

  1. Vyplniť prihlášku na ERASMUS+ štúdium na akademický rok 2024/2025. Dajte si pozor na správny výber akademického roka!
  2. Nahrať Vašu fotografiu.
  3. Nahrať štruktúrovaný životopis v anglickom jazyku.
  4. Nahrať motivačný list v anglickom jazyku.
  5. Jazykové certifikáty – potvrdenia a certifikáty o štátnej jazykovej skúške, prestížne jazykové certifikáty, absolvované letné školy v CJ, neštandardizované jazykové certifikáty, atď. Potvrdenie o absolvovaní jazyka na EUBA nie je potrebné dokladovať.
  6. Iné – sem vložte rôzne ocenenia a školské aj mimoškolské aktivity, ktoré Vám môžu pomôcť získať dodatočné body, napr. ŠVOČ, medzinárodné ocenenia a ocenenia v rámci EU, členstvo v organizáciách na EUBA i mimo nej (študentský parlament, Buddy systém, AISEC, OIKOS, a pod.), reprezentácia v športe, umení, atď.
    Tiež nahrajte Predbežný návrh predmetov - vyplníte do tabuľky. Návrh predmetov nie je potrebné konzultovať, je potrebné ho spraviť podľa svojho uváženia nájdením kompatibilných predmetov Vášho študijného plánu a ponuky univerzity na ktorú sa hlásite. 
  7. Vygenerovanú prihlášku zo systému STUDY ABROAD na akademický rok 2024/2025 podpíšte a odošlite naskenovanú a podpísanú e-mailom referentke zahraničných vzťahov pani Mgr. Jane Šipošovej na . S prihláškou nemusíte posielať žiadne ďalšie dokumenty – tie máme k dispozícii v elektronickej forme v systéme STUDY ABROAD, preto Vás prosíme o dôsledné a kompletné nahratie týchto dokumentov v online systéme! Nezabudnite, že prihlášku je v systéme nutné aj ODOSLAŤ.  

UŽITOČNÉ TIPY PRE VÁS:

POZNÁMKA: V prípade, že v ktorejkoľvek sekcii chcete nahrať viacero dokumentov, vložte ich v rámci jedného zip súboru.

UPOZORNENIE: Upozorňujeme študentov, ktorí sa prihlásia do výberového konania v rámci tejto výzvy, že v prípade, ak sa vzdajú svojej nominácie bez vážneho dôvodu (zdravotný stav), tak sa nebudú môcť prihlásiť do výberového konania na Erasmus+ študijný pobyt v nasledujúcom akademickom roku s možnosťou realizácie pobytu v akademickom roku 2025/2026.

TIP PRE VÁS: Pri príprave podkladov a motivačného listu si určite pozrite aj aktuálne kritériá hodnotenia prihlášok na Erasmus+ aby ste mohli získať čo najviac bodov a dostali sa na Vami preferovanú univerzitu.

TIP NA VÝBER UNIVERZITY: Ak ešte neviete, na akú zahraničnú univerzitu by ste chceli ísť, tak si pozrite predchádzajúci prehľad nominovaných študentov aj s ich výberom univerzít z minulých výziev, aby ste mali lepší obraz o univerzitách, ktoré preferujú naši študenti. 

TIP NA VÝBER UNIVERZITY PODĽA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU: Zoznam uskutočnených mobilít podľa študijného programu za posledné 2 akademické roky (nezohľadňuje viacnásobné mobility) a je u nich najväčší predpoklad zhody študijných plánov. 

Informácie o výsledku výberového konania a zoznam nominovaných študentov na Erasmus+ budú zverejnené na webstránke NHF, pričom nominovaní študenti budú ďalej komunikovať priamo s koordinátorkami študentských mobilít EUBA. Celý postup od podania prihlášky až po návrat z mobility nájdete znázornený aj v prehľadnej procesnej mape

V prípade doplňujúcich otázok navštívte sekciu otázky a odpovede na stránke EUBA, kde nájdete odpovede na najčastejšie otázky, ak tam nenájdete odpoveď na Vašu otázku sú Vám k dispozícii online konzultácie alebo e-mailová adresa: 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.