Študenti druhého ročníka bakalárskeho štúdia a prvého ročníka inžinierskeho štúdia, ktorí nevyužili možnosť návrhu vlastnej témy si môžu v termíne od 19. 3. 2024 do 24. 3. 2024 v AIS2 pozrieť zoznam všetkých ponúkaných záverečných prác pre vybraný študijný program.

 Prihlasovanie na témy všetkých záverečných prác sa uskutočňuje výhradne prostredníctvom systému AIS2 v termíne od 25. 3. 2024 od 8:00 hod do 28. 3. 2024 (vrátane).

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.