Vážení študenti, 

v prílohe nájdete Pokyny k záverečným bakalárskym a diplomovým prácam na akademický rok 2023/2024 :

Pokyny k ZP NHF 2024

Pokyny k ZP EaP NHF 2024

Pokyn ZP elektronicky podpis 2024

GUIDELINES FINAL THESIS 2024

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.