Zápis študentov NHF EU v Bratislave na cudzie jazyky v letnom semestri 2023/2024 sa uskutoční dňa 29. 1. 2024 v čase od 9,00 do 23,59 prostredníctvom systému AIS2.

V prípade otázok, resp. problémov s prihlásením na rozvrh kontaktujte výlučne FAKULTU APLIKOVANÝCH JAZYKOV.

Zápis študentov NHF EU v Bratislave na telovýchovné aktivity v letnom semestri 2023/2024 sa uskutoční v dňoch 5. 2. až 6. 2. 2024 v čase od 9,00 do 23,59 prostredníctvom systému AIS2. V prípade otázok, resp. problémov s prihlásením na rozvrh kontaktujte výlučne CENTRUM TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.