Milé študentky, milí študenti NHF,

chcete študovať na jednej z prestížnych partnerských univerzít v zahraničí? Teraz máte skvelú príležitosť v rámci programu Erasmus+. Otvárame výzvu na podávanie prihlášok na Erasmus+ štúdium v akademickom roku 2024/2025. Nenechajte si ujsť túto výzvu, nakoľko ponuka univerzít je najväčšia v prvej výzve a top univerzity sa stihnú obsadiť už v hlavnej výzve! Termín na podanie prihlášky je najneskôr 15. február 2024 (do polnoci). Prečítajte si informácie o programe ERASMUS+ a aktuálnych sadzbách grantov na mobilitu študentov a pozrite aktuálnu ponuku zahraničných univerzít na https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/partnerske-institucie-a-medzinarodne-organizacie.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Deadline na podávanie prihlášok: 15.2.2024 do 23:59.

Predbežný termín výberového konania (osobných online pohovorov cez MS Teams): 19.2.2024 - 20.2.2024 (o presnom dátume a čase výberového konania Vás budeme včas informovať).

 

AKO BUDETE POSTUPOVAŤ?

Prihlasovanie prebieha cez portál https://studyabroad.sk v termíne do 15.2.2024. K dispozícii je aj manuál na prihlasovanie, prípadne aj technická podpora systému Study Abroad, alebo hotline na 0907 551 404.

Pre vytvorenie prihlášky je nutná registrácia na STUDY ABROAD a následne postupovať podľa týchto krokov:

  1. Vyplniť prihlášku na ERASMUS+ štúdium na akademický rok 2024/2025. Dajte si pozor na správny výber akademického roka!
  2. Nahrať Vašu fotografiu. Časť „Fotografia“
  3. Nahrať štruktúrovaný životopis v anglickom jazyku, resp. v jazyku, v ktorom budete študovať - časti „Životopis v anglickom jazyku“.
  4. Nahrať motivačný list v anglickom jazyku, resp. v jazyku, v ktorom budete študovať - časti „Motivačný list v cudzom jazyku“.
  5. Jazykové certifikáty – potvrdenia a certifikáty o štátnej jazykovej skúške, prestížne jazykové certifikáty, absolvované letné školy v CJ, neštandardizované jazykové certifikáty, atď. - časť „Jazykové certifikáty“. Potvrdenie o absolvovaní jazyka na EUBA nie je potrebné dokladovať.
  6. Iné – sem vložte predbežný zoznam predmetov ako aj zoznam rôznych ocenení a školské aj mimoškolské aktivity, ktoré Vám môžu pomôcť získať dodatočné body, napr. ŠVOČ, medzinárodné ocenenia a ocenenia v rámci EU, členstvo v organizáciách na EUBA i mimo nej (študentský parlament, Buddy systém, AISEC, OIKOS, a pod.), reprezentácia v športe, umení, atď.- časť „Iné“.
  7. Vygenerovanú prihlášku zo systému STUDY ABROAD na akademický rok 2023/2024 vytlačte, podpíšte a odošlite naskenovanú pani Mgr. Jane Šipošovej výhradne e-mailom na . S prihláškou nemusíte posielať žiadne ďalšie dokumenty – tie máme k dispozícii v elektronickej forme v systéme STUDY ABROAD, preto Vás prosíme o dôsledné a kompletné nahratie týchto dokumentov v online systéme! Nezabudnite, že prihlášku je v systéme nutné aj ODOSLAŤ.  

 

POZNÁMKA: V prípade, že v ktorejkoľvek sekcii chcete nahrať viacero dokumentov, vložte ich v rámci jedného zip súboru.

UPOZORNENIE: Upozorňujeme študentov, ktorí sa prihlásia do výberového konania v rámci tejto výzvy, že v prípade, ak sa vzdajú svojej nominácie bez vážneho dôvodu (zdravotný stav), tak sa nebudú môcť prihlásiť do výberového konania na Erasmus+ študijný pobyt v nasledujúcom akademickom roku s možnosťou realizácie pobytu v akademickom roku 2025/2026.

TIP PRE VÁS: Pri príprave podkladov a motivačného listu si určite pozrite aj aktuálne kritériá hodnotenia prihlášok na Erasmus+ aby ste mohli získať čo najviac bodov a dostali sa na Vami preferovanú univerzitu.

TIP NA VÝBER UNIVERZITY: Ak ešte neviete, na akú zahraničnú univerzitu by ste chceli ísť, tak si pozrite predchádzajúci prehľad nominovaných študentov aj s ich výberom univerzít z minulých výziev, aby ste mali lepší obraz o univerzitách, ktoré preferujú naši študenti. 

TIP NA VÝBER UNIVERZITY PODĽA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU: Zoznam uskutočnených mobilít podľa študijného programu za posledné 2 akademické roky (nezohľadňuje viacnásobné mobility) a je u nich najväčší predpoklad zhody študijných plánov. 

Informácie o výsledku výberového konania a zoznam nominovaných študentov na Erasmus+ budú zverejnené na webstránke NHF, pričom nominovaní študenti budú ďalej komunikovať priamo s koordinátorkami študentských mobilít EUBA. Celý postup od podania prihlášky až po návrat z mobility nájdete znázornený aj v prehľadnej procesnej mape

V prípade doplňujúcich otázok navštívte sekciu otázky a odpovede na stránke EUBA, kde nájdete odpovede na najčastejšie otázky, ak tam nenájdete odpoveď na Vašu otázku sú Vám k dispozícii online konzultácie alebo e-mailová adresa: 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.