Volebná komisia pre doplňujúce voľby do AS NHF EU v Bratislave za študentskú časť NHF konštatuje, že doplňujúce voľby do AS NHF EU za študentskú časť NHF na funkčné obdobie od 17.10.2023 do 30.05.2026 prebehli dňa 17.10.2023 prezenčne od 11:00 do 14:00 v miestnosti 1C02 v súlade so Zásadami volieb do AS NHF EU v Bratislave (Vnútorný predpis č. 7/2023), a v súlade s pravidlami volebnej komisii pre doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu NHF EU v Bratislave.

Výsledky sú v prilohe.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.