Zverejňujeme zoznam kandidátov ktorí boli navrhnutí do Akademického senátu NHF EU v Bratislave.

Výsledky podávania návrhov na kandidátov pre doplňujúce voľby do Akademického senátu NHF EU v Bratislave za študentskú časť NHF 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.