Prihlasovanie študentov Národohospodárskej fakulty na cudzie jazyky (1. ročník CJ1 ) bude prebiehať

12. septembra 2023 od 8,00 do 20.00 hod. prostredníctvom AIS2.

Ak študent Národohospodárskej fakulty neprejaví záujem o prihlásenie sa na rozvrh v stanovenom termíne nebude predmet absolvovať v zimnom semestri a predmet si bude musieť preniesť do ďalšieho ročníka.

POZOR: v termíne prihlasovania sa na cudzie jazyky je ZAKÁZENÉ prihlasovať sa na rozvrh iných predmetov.

V prípade otázok, resp. problémov s prihlásením na rozvrh kontaktujte výlučne FAKULTU APLIKOVANÝCH JAZYKOV.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.