Oznamujeme týmto všetkým študentom denného štúdia FPM, FMV, OF, NHF, a FHI (AJ ako 1.CJ – kurz č. 12), že ich povinnou študijnou literatúrou pre štúdium anglického jazyka v akademickom roku 2023/2024 (kurz. č. 12) bude učebnica:

 

  • Dubicka, Y. et al.: C1 Business Partner: Your Employability Trainer Coursebook with MyEnglishLab - cena 32,- Eur (cena v obchode sa pohybuje od 48 eur)
  • Učebnica sa bude predávať vo vstupnej hale novej budovy 19.9.-20.9.2023 od 9.15-16.00

Upozornenie: !!! Pre zabezpečenie riadnej výučby je potrebné, aby mali všetci študenti učebnice so sebou hneď na 1. vyučovacej hodine!!!

                                                         Sekretariát Katedry anglického jazyka

                                                         Fakulta aplikovaných jazykov EU v Ba

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.