Volebná komisia pre doplňujúce voľby do AS NHF EU a AS EU v Bratislave za študentskú časť NHF konštatuje, že doplňujúce voľby do AS NHF EU a AS EU za študentskú časť NHF prebehli 08.03.2023 prezenčne od 12:00 do 13:30 v miestnosti 1C02 v súlade so Zásadami volieb NHF EU v Bratislave do Akademického senátu NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú a študentskú časť a v súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

 Za člena študentskej časti AS NHF EU v Bratislave bola zvolená

Sandra Počuchová

 

Za člena študentskej časti AS EU v Bratislave bola zvolená

Mária Palacková

 

 

Členovia volebnej komisie s emailovými adresami:

Bc. Róbert Palša -

Ing. Erika Majzlíková, PhD. –

Patrik Klimáček - pklimacek1@student.euba.sk

Náhradníci:

doc. Ing. Zuzana Brokešová, PhD. -

Richard Kosť -

 

Róbert Palša

predseda volebnej komisie

V Bratislave 08.03.2023

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.