V utorok 14.3.2023 sa uskutoční informačný deň pre uchádzačov o inžinierske štúdium. Podujatie sa bude konať v čase od 12:00 do 13:30 v spoločenskej miestnosti V1 (prízemie budovy NHF) a je možné sa zastaviť kedykoľvek počas jeho trvania.

Počas podujatia sa budete mať možnosť priamo informovať o:

  • štúdiu a študijných programoch,
  • možnostiach dvojitých diplomov,
  • aktivitách a skúsenostiach študentov s inžinierskym štúdiom a mnoho iných.

Budú sa na Vás tešiť naše kolegyne a kolegovia, študentky a študenti, ale aj študijné referentky.

Viac sa dozviete o týchto inžinierskych študijných programoch:

  • Aplikovaná ekonómia
  • Financie a dane
  • Finančné trhy a investovanie
  • Manažment verejných politík

Bližšie informácie o jednotlivých programoch a študijných plánoch nájdete aj na stránke NHF.

Tešíme sa na Vás!  

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.