Zápis študentov NHF EU v Bratislave na cudzie jazyky v letnom semestri 2022/2023 sa uskutoční dňa 7. 2. 2023 v čase od 8,00 do 20,00 prostredníctvom systému AIS.  

V prípade otázok, resp. problémov s prihlásením na rozvrh kontaktujte výlučne FAKULTU APLIKOVANÝCH JAZYKOV. 

Zápis študentov NHF EU v Bratislave na telovýchovné aktivity v letnom semestri 2022/2023 sa uskutoční v dňoch 10. 2. až 12. 2. 2023 v čase od 8,00 do 20,00 od prostredníctvom systému AIS.  

V prípade otázok, resp. problémov s prihlásením na rozvrh kontaktujte výlučne CENTRUM TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU. 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.