Prihlásiť sa je možné do 30. novembra 2022.

Viac informácií nájdete :

https://nhf.euba.sk/veda-a-vyskum/svoc

https://www.spnhf.sk/svoc

Tešíme sa na vašu účasť !

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.