Volebná komisia pre doplňujúce voľby do AS NHF EU v Bratislave za študentskú časť NHF konštatuje, že doplňujúce voľby do AS NHF EU za študentskú časť NHF prebehli 25.10.2022 prezenčne od 12:30 do 14:00 v miestnosti 2B50 v súlade so Zásadami volieb NHF EU v Bratislave do Akademického senátu NHF EU v Bratislave za zamestnaneckú a študentskú časť.

 

Za člena študentskej časti AS NHF EU v Bratislave bol zvolený

Erik Haničák

 

Členovia volebnej komisii s mailovými adresami:

Bc. Róbert Palša –

doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.  –

Tomáš Varga –

Bc. Róbert Palša

predseda volebnej komisie   

V Bratislave, 25.10.2022

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.