V súlade so Zásadami volieb NHF EU v Bratislave do AS NHF EUBA študentská časť akademickej obce NHF navrhla nasledujúcich kandidátov do AS NHF:

 

  • Patrik Turcsek
  • Erik Haničák

Prvý nominovaný nepotvrdil súhlas s kandidatúrou, a teda do volieb do AS NHF EUBA za študentskú časť postupuje:

Erik Haničák

 

Doplňujúce voľby sa uskutočnia prezenčnou formou

dňa 25.10.2022 v čase od 12:30 do 14:00, v miestnosti 2B50.

Členovia volebnej komisie s mailovými adresami:

Bc. Róbert Palša -

doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD. -

Tomáš Varga -

Náhradníci:

Bc. Alexandra Gaherová -

doc. Ing. Kornélia Beličková, PhD. -

Bc. Róbert Palša

predseda volebnej komisie

V Bratislave, 12.10.2022

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.